За нас

Асоциация на Българските Медицински Сестри (АБМС) бе създадена през 2019 година, като организация, в която могат да членуват всички медицински сестри в България, не...