Алгоритъм за действие при преглед на пациент със съмнения за COVID -19 в условията на доболнична помощ – ОПЛ, СПО.

Според инструкциите на националния щаб /отделен алгоритъм /, пациентите с респираторни оплаквания трябва да контактуват с ОПЛ по телефон и да не посещават кабинетите, но част от тях биха потърсили помощ на място в кабинетите на ОПЛ , във ФСМП или във ЦПО на най- близката болница или да потърсят помощ по друг повод и да се окаже ,че има индикации да се предполага налична инфекция.

1) Организиране на място за преглед на такива пациенти:

Препоръчително е отделно помещение с предверие и по възможност с отделен вход .

Ако няма такава възможност , част от помещение за преглед , отделено със лесно почистваща се завеса или параван с разположено в близост място за дезинфекция и поставяне на ЛПС.

Предверие или място за дезинфеция  разделено на две части:

1. за дезинфекция и обличане

2. за събличане на ЛПС .

 По възможност да има топла и студена течаща вода .

 2. Оборудване:

 Диспенсър за дезинфекционен препарат на спиртна основа , кратки нагледни инструкции за миене на ръце, обличане на предпазно облекло, чисти ЛПС, безконтактен термометър, маски , очила, еднократни ръкавици (по възможност хипоалергични), еднократни костюми, престилки, еднократни сухи и влажни кърпи за почистване на мястото за сваляне на ЛПС: Кратки нагледни инструкции за сваляне на предпазно облекло, сакодържатели за опасни отпадъци, чували за опасни отпадъци , диспенсър за почистващ препарат на спиртна основа. Носилки, колички за транспорт на пациенти .

Помещение за преглед: 

Легло за преглед , количкомасичка за манипулации, еднократни маски и назални катетри за обдишване , инсталация или бутилка за подаване на кислород / при необходимост от оказване на първа помощ/, амбу. При необходимост : ЕКГ монитор с възможност за запис. По възможност улравиолетови лампи за дезинфекция. Количка /шкаф за чисти чаршафи/, еднократни покривки за легло/, сакодържатели за използвани чаршафи и опасни отпадъци, легенчета за биологични течности, еднократни сухи и влажни кърпи за почистване.

Подготовка на помещенията:

Почистване и дезинфекция на подови повърхности в зависимост от броя на преминали пациенти, не по малко от три пъти дневно с препарат на хлорна основа при стриктно спазване инструкциите за употреба на препарата

Почистване на работни повърхности ,колички, носилки, легла: с препарати на хлорна или спиртна основа преди и след извършване на манипулации

Почистване на апаратура : препарати на спиртна основа, след всеки пациент.

Почистване на дръжки на врати, ключове на лампи  – препарати на спиртна основа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *