С членството си в новата асоциация вие не само защитавате своите права, но и помагате на една независима инициатива.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *