Димитрия Петрова Димитрова е родена е през 1963 година в град Пещера.

Образование и обучение:

ПМИ „Мара Малеева“- град Пловдив, медицинска сестра, общ профил;

Допълнителна специалност- „Анестезиология и реанимация“.

Трудов стаж:

Общинска болница, град Пещера, анестезиологична сестра в Хирургично отделение;

ЦСМП, гр.Пазарджик- от 01.09.2018 г.

Семейна, с две деца. 

Член на Контролния съвет на АБМС.


Дияна Асенова Чаушева е родена през 1970 г., в град Девин.

Образование и обучение:

ПМИ „Мара Малеева“- град Пловдив, бакалавър, специалност- медицинска сестра, детски профил.

Допълнителни квалификации- анестезиологична сестра, операционна сестра.

СУ „Св.Климент Охридски“- висше образование, специалност  „История и педагогика“.

Трудов стаж:

 МБАЛ Девин ЕАД, град Девин, операционна сестра, анестезиологична сестра, медицинска сестра в ХО и ДО.

От 01.12.2016 г.в МБАЛ Девин ЕАД – Главна сестра.

Член на Контролния съвет на АБМС.
Елена Александрова Тонева е родена на 26.12.1970 г., в град Велинград.

Образование и обучение:

1993 г.- МА, град София, медицинска сестра, детски профил.

2015 г.- Медицински университет, гр.София, ФОЗ, специалност „Управление на здравни грижи“, степен „бакалавър“.

Допълнителна специализация- „Анестезиология и интензивно лечение“.

Трудов стаж:

МА „Александровска”, Втора хирургия- Реанимация;

УМБАЛСМ  „Н.И.Пирогов”- Централна реанимация;

ВМА- КАРИЛ;

„Acibadem City Clinik МБАЛ Токуда“- Централна реанимация.

Омъжена, с две деца.

Член на Управителния съвет на АБМС.

C:\Users\stope\Desktop\dekstop snimka brani.png

Бранимира Иванова Рускова е родена през 1975 г. в град София.

Образование и обучение:

МУ, град София,  медицинска сестра, общ профил.

Допълнителна специалност – операционна сестра , „Анестезиология и реанимация“.

Трудов стаж:

УМБАЛ ,,Св.Анна”, гр.София, Урология- операционна сестра,

СБАЛССЗ-НКБ-ЕАД, Сърдечна реанимация- реанимационна сестра,

„Acibadem City Clinik МБАЛ Токуда“, гр. София.-Кардиореанимация на „Клиника по кардиохирургия“

Секретар на АБМС.

Мая Димитрова Илиева е родена през 1974 г., в град Радомир.

Образование и обучение:

Полувисш медицински институт в град Благоевград- медицинска сестра, общ профил- 1996 г.

Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград, Философски- „Социални дейности“, специалност „Работа с деца“, бакалавър. 2001г.

Допълнителна специализация- „Анестезиология и интензивно лечение“.

Трудов стаж:

 ОРБ „ Рахила Ангелова“, град Перник, Кардиологично интензивно отделение – от 1998 г. до 2000 г., медицинска сестра;

 СБАЛССЗ-НКБ-ЕАД в ОАИЛ – Сърдечна реанимация., реанимационна  медицинска сестра – от 2000 г. до 2007 г.;

 „Acibadem City Clinik МБАЛ Токуда“, Кардиореанимация на „Клиника по кардиохирургия“, реанимационна медицинска сестра –

 от 2007 г. до 2019 г.

Председател на АБМС.
Веселина Минчева Ганчева е родена през 1970 г. в град Карлово.

Образование и обучение:

1994 г.- Полувисш медицински институт- град София;

2015 г.- специалност „Управление на здравни грижи” МУ- София, ФОЗ, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

2016 г.- специалност “Управление на здравни грижи” МУ- София, ФОЗ, образователно-квалификационна степен „магистър“;

2017 г.- специалност „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания” МУ- гр.София.

Трудов стаж:

Работила до 2004г. в XXII ДКЦ- гр.София в ГЕК.

От 2006г. до 2015г. в СБАЛО-ЕАД, град София- ОАРИЛ, УНГ, Химиотерапия, Гастроентерологично отделение.

От 2015 г. заема длъжност „Главна медицинска сестра“ в:

СБАЛТОСМ „Проф. Д. Шойлев“ ЕАД, гр. София;

СБАЛОТ „Витоша“ ЕООД;

 МБАЛББ „Св. София“ ЕАД до момента.

Председател на Контролния съвет на АБМС.